بایگانی برای دسته "دسته‌بندی نشده"

برنامه ای بنویسید و یک متغییر a تعریف کنید و اگر مقدار داخل a برابر با یک بود چاچ کند salam و اگر دو بود چاپ کند bye در غیر این صورت error چاپ کند

بدون نظر


reset

بدون نظر


برنامه نویسی سیستم

بدون نظر

۱۳۲۶۶۲۶۹۲۹_emu8086[1]

emu8086 v4.08 – کامپایلر و ویرایشگر کد زبان اسمبلی


جزوه اسمبلی کامل


برنامه ها

برنامه دریافت وچاپ نام

برنامه تبدیل حروف بزرگ به حروف کوچک

برنامه معکوس کردن حروف

برنامه چاپ از ABCD…Z بازیربرنامه

برنامه لوگاریتم


جدول ها

جدول دستورات پرش

جدول مدل های مختلف حافظهاخلاق حرفه ای

بدون نظر

نمونه سوال با جواب


زبان تخصصی

بدون نظر

Networking.ppt


برنامه نویسی شبکه

بدون نظر

جزوه کامل

برنامه نویسی شبکه


 

برتامه server و client با #c

 

server

client


قایل های pdf

serverTCP_IP

SocketProgramming به کمک #C